Zákon NR SR č.428/2002Na všetky osobné údaje sa vzťahuje Zákon č. 428/2002 o ochrane osobných údajov, Z.z. NR SR v znení neskorších predpisov. Tento zákon je nami plne a bezo zbytku rešpektovaný.

 Vaše osobné údaje ste poskytli nám a mi si vážime Vašu dôveru. Preto tieto údaje nebudú poskytnuté nikomu inému.

 

 

 

 

 

 

Hippoktatova prísahaNa akékoľvek informácie o zdravotnom stave alebo zdravotných problémoch sa u nás a našich odborných poradcov vzťahuje Hippokratova prísaha, ktorú nie je možné porušiť.

 

Zaručujeme Vám svoju mlčanlivosť a diskrétnosť.